Beeldende Kunst • Vormgeving • Muziek • Toneel • Mode • Dans • Film

Jan van IJzendoorn is een kunstenaar die zich bezighoudt met zowel autonome kunst als met landschapsinrichting. Hij richt zich op de openbare ruimte wat een andere aanpak vergt dan kunst op witte galeriemuren. Daar kan kunst zichzelf en in zichzelf gekeerd zijn, terwijl omgevingskunst zich vaak verdiept in de geschiedenis van een specifiek gebied om vanuit de aard en het wezen van dat gebied een extra beleving te creëren door ingrepen in dat landschap.

Als omgevingskunstenaar heeft hij een verbindende rol tussen beleidsmakers en gebruikers van de omgeving en onderzoekt hij hoe door middel van visuele elementen een grotere kwaliteit gegeven kan worden aan de belevingswaarde van die plek.

Zoals bij ‘de Sonsbloem’. Een lantaarnpaal nabij park Sonsbeek, gebaseerd op de getallenreeks van Fibonacci. Drie in elkaar verstrengelde zonnebloemen stralen hun licht uit en gaan een relatie aan met de Art Deco huizen die grenzen aan het park.

Of ‘Watermerken’, de stalen lijntekeningen van mythische dieren op de overgebleven fundamenten van een papierfabriek in de Rijnvalllei bij Renkum, waar deze dieren als vignetten werden gebruikt toen in de 14e eeuw deze industrie ontstond.

Het zwevende balkon boven een beekje, een stapeling van uit jute zakken gegoten beton die dienst doet als tribune, de contouren van opgestapelde boeken langs de gevel van boekhandel Hijman Ongerijmd; de beelden van Jan van IJzendoorn hebben altijd een relatie met de omgeving.

Want elk mens wordt diepgaand beïnvloed door de omgeving en de cultuur waarin hij of zij leeft. Via zijn werk geeft Jan informatie over die plek. De toeschouwer bepaalt zelf of de door het beeld aangewakkerde nieuwsgierigheid leidt tot nader onderzoek, en of dat weer leidt tot een nieuwe of grotere verbondenheid met die plek.

Precies waar hij op uit is.

Montage en soundscape: Marianna van der Noordt
Techniek: Hans Pfeiffer
Mastering: Armeno Alberts
Co-host: Kim van der Werff
Productie: MvdN
Met dank aan Focus Filmtheater Arnhem